Belastingen

Belastingen

Iedereen die inkomen geniet moet belasting betalen. Wij kunnen deze voor u zo fiscaal optimaal mogelijk opmaken.

Onze dagelijkse werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het optimaliseren van de fiscale positie van onze cliënten. U kunt hierbij denken aan het samenstellen van aangiften, het opstellen van bezwaarschriften, het opstellen van beroepschriften en het begeleiden bij controles voor de diverse belastingsoorten.

Inkomstenbelasting

Wij kunnen voor u een optimale aangifte doordat wij alle fiscaal regels zo gunstig mogelijk voor u toepassen.

Omzetbelasting

De meeste ondernemers moeten een btw administratie voeren. De aangifte omzetbelasting moet periodiek worden ingediend. Wij kunnen deze aangifte juist, op tijd en correct voor u indienen.

Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen moeten veelal over hun winst vennootschapsbelasting betalen. De aangifte vennootschapsbelasting kunnen wij voor u fiscaal optimaal opmaken en indienen.

Bekijk ook