Rechtsvorm

Rechtsvorm

Om  zo weinig mogelijk belasting te betalen is het belangrijk om de juiste rechtsvorm te kiezen. Ook de aansprakelijkheid kan een reden zijn voor een bepaalde rechtvorm.

De fase waarin een onderneming zich bevindt, bepaalt voor een groot deel hoe en in welke mate de optimale ondernemingsstructuur bereikt kan worden. Veelal wordt bij aanvang van de onderneming gestart als eenmanszaak of firma. Na verloop van jaren kan het voordelig en/of verstandig zijn de bedrijfsstructuur en hiermee soms de rechtsvorm te wijzigen. Maar ook kan het uw persoonlijke wens zijn om uw onderneming vanuit een andere vorm te drijven.

 Bedrijfsstructuur wijzigen

Redenen om de bedrijfsstructuur te wijzigen kunnen onder andere zijn:

  • fiscale tariefsvoordelen
  • risicospreiding en beperking aansprakelijkheid
  • samenwerking met of toetreding door derden
  • het onderbrengen van verschillende activiteiten in afzonderlijke vennootschappen
  • anticiperen op bedrijfsopvolging
  • verkoopklaar maken van de onderneming op de middellange termijn

U heeft een onderneming en vraagt zich af of u de juiste rechtsvorm heeft gekozen. Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma of Besloten Vennootschap? Of nog een andere rechtsvorm zoals bijvoorbeeld en maatschap of hybride-structuur?

Wat zijn de fiscale en juridische voor- en nadelen van een bepaalde rechtsvorm?

Als blijkt dat het fiscaal aantrekkelijker is om uw onderneming vanuit een BV te drijven dan stippelen wij de voordeligste fiscale route voor u uit. Ook begeleiden wij de gehele inbreng zodat een juiste uitvoering van het volledige traject is gewaarborgd.

Indien blijkt dat een onderneming beter vanuit een eenmanszaak, een persoonlijke vennootschap of vennootschap onder firma gedreven kan worden, dan begeleiden wij het gehele terugkeertraject.

Naast de fiscale en juridische aspecten spelen ook uw toekomstplannen als ondernemer en uw privésituatie een belangrijke rol.

Bekijk ook